skip to Main Content
Solceller

Solceller

Att installera solceller är en bra affär för både din plånbok och miljö. Du sänker dina elkostnader redan från dag ett och det egenproducerande översköttsel som inte används av fastigheten säljs automatiskt vidare. Själva investeringen tjänar du tillbaka och du höjer värdet av din fastighet direkt.
Vi hjälper dig med din solcellanläggning, vi lämnar en kostnadsfri offert, slutför installationen och driftsätter den.
Vi samarbetar även med andra företag som installerar solcellanläggningar med att driftsätta deras anläggning på ett säkert sätt.

Det finns många fördelar med att investera i en solcellanläggning, förutom att det återbetalar sig själv med tiden så stiger fastighetens värde så snart du har en solcellsanläggning. Den egen producerade solenergin som används i fastigheten ger en direkt sänkning av dina elkostnader.
För företag som har det mesta av sin elförbrukning på dagtid blir det en extra stor besparing och för hushållet blir det mindre påverkning av de höjda priserna på elmarknaden. Dessutom finns det olika lösningar för lagring av egen producerad elenergi, som du då kan använda på de timmar du annars behöver köpa in el.
Producerar solcellsanläggningen mer el än du använder, säljs de automatiskt ut på elnätet och du får betald för det.

Det finns många olika möjligheter att installera solceller på, många väljer att montera en anläggning på hustaket, garage eller tillbyggnad nära fastigheten, men man kan också bestämma sig för en markinstallation. Vi tittar gärna tillsammans med dig på vilka möjligheter det finns på din fastighet.
Installation av en solcellsanläggning kallas för grön teknik och kan ge en skattereduktion på både material och arbetstimmar på 20-50%, för mer information se skatteverkets hemsidan.

  Höjer värdet på din bostad
  Sänker dina elkostnader
  Tjänar pengar på överskottsel

Back To Top