skip to Main Content
Grön teknik
Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan som kommer från oss. Vi begär sedan utbetalning från Skatteverket. Skulle det vara så att årets avdrag redan har utnyttjats kommer det resterande beloppet att faktureras till er som köparen.
Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

• Installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

• Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

• Installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:

• Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.

• En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion.

• En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsidan.

Back To Top