skip to Main Content
INFO
Personuppgifter

Norra Dalarnas Eltjänst AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen också kallat GDPR och övrig förekommande lagstiftning. I samband med att du blir kund hos Norra Dalarnas Eltjänst samtycker du att vi använder dina uppgifter för att fullfölja vårt avtal till dig som kund eller företag.

Vi använder personuppgifter i minimal omfattning men i den omfattning som krävs. Så registrerar vi namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vid utförande av ROT-arbeten även personnummer, fastighetsbeteckning, bostadsrättens org.nr och lägenhetsnummer.

Vi lämnar endast ut kontaktuppgifter till tredje part för att fullgöra våran plikter i vår del av avtalet, som registrering av ärenden till elnätsföretag eller myndigheter. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Likaså har du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter.

Back To Top